آغازانتخاب معرفی به استاد نیمسال دوم 95-94
۲۴ام بهمن ۱۳۹۶ فیزیک

PNUEB

آغازانتخاب معرفی به استاد نیمسال دوم 95-94

اولین زمان گزينش واحد و ثبت نمره معرفی به استاد درون نیمسال دوم ۹۵-۹۴ پیام نور برای مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد آموزش محور از ۲۱ بهمن ماه الی ۱ اسفند ماه ۹۴ می باشد

 پایگاه خبری کتابخانه الکترونیکی  پیام نور (pnueb) : بنابر آنچه که درون  تقویم دانشگاهی سال تحصیلی ۹۵- ۹۴ دانشگاه پیام نور آمده هست اولین زمان گزينش واحد و ثبت نمره معرفی به استاد درون نیمسال دوم ۹۵-۹۴ پیام نور برای مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد آموزش محور از ۲۱ بهمن ماه الی ۱ اسفند ماه ۹۴  می باشد که از امروز درون سیستم گلستان فعال گردیده هست.

درون پیام نور دانشجویان کارشناسی که تنها با یک یا دو عنوان درس نظری فارغ التحصیل می شوند می توانند اين دروس را معرفی به استاد بگیرند.

و دانشجویان کارشناسی ارشد نیز که شیوه آموزش محور درون صورتی که تنها یک درس نظری باقی مانده داشته باشند می توانند اين درس را نیز به صورت معرفی به استاد اخذ کنند.

نکته مهم : درون معرفی به استاد دانشگاه پیام نور تعداد واحد مهم نیست فقط همان یک یا دو عنوان درسی نظری باقی مانده باشد و سایر دروس را گذرانده باشد.
لازم به ذکر هست اگر چه زمان گزينش و ثبت نمره معرفی به استاد درون تقویم آموزشی ذکر شده هست ولی نحوه برگزاری معرفی به استاد به مراکز تفویض اختیار شده هست به این معنی که مرکز می تواند خود تاریخ امتحان معرفی به استاد را تعیین کند.

 دقت:  تاریخ فارغ التحصیلی دانشجو تاریخ ثبت آخرین نمره درون سیستم گلستان هست.

دومین مهلت معرفی به استاد درون نیمسال دوم ۹۵-۹۴ از ۹۵/۰۲/۲۱ لغایت ۹۵/۰۲/۳۰ می باشد.

 

امتیاز دهید

۰ رای

‘);
return false;
}
if (EW_this.comment && !EW_hasValue(EW_this.comment, “TEXT”)) {
$(‘#commentsrequest’).html(‘

.لطفا متن پیام را وارد كنيد

‘);
return false;
}
var formData = {
‘name’: $(‘input[name=name]’).val(),
’email’: $(‘input[name=email]’).val(),
‘comment’: $(‘textarea[name=comment]’).val(),
‘g-recaptcha-response’: $(‘textarea[name=g-recaptcha-response]’).val(),
‘section’: $(‘input[name=section]’).val(),
‘item_id’: $(‘input[name=item_id]’).val(),
‘cource_id’: $(‘input[name=cource_id]’).val(),
};
$(‘#commentsrequest’).html(‘

درون حال ارسال اطلاعات ، لطفا شکیبا باشید….

‘);
// process the form
$.ajax({
type: ‘POST’, // define the type of HTTP verb we want to use (POST for our form)
url: ‘http://www.pnueb.com/account/save_comment’, // the url where we want to POST
data: formData, // our data object
dataType: ‘json’, // what type of data do we expect back from the server
encode: true
})
.done(function (data) {
// log data to the console so we can see
console.log(data);
$(‘#commentsrequest’).html(” “);
// here we will handle errors and validation messages
if (!data.success) {
// handle errors for name —————
if (data.errors.name) {
$(‘#commentsrequest’).append(‘

‘ + data.errors.name + ‘

‘); // add the actual error message under our input
$(‘input[name=name]’).focus();
}
// handle errors for email —————
if (data.errors.comment) {
$(‘#commentsrequest’).append(‘

‘ + data.errors.comment + ‘

‘); // add the actual error message under our input
}

if (data.errors.userCaptcha) {
/*$(‘#new_captcha’).prev().attr(‘src’, ‘http://www.pnueb.com/download/new_captcha?’ + Math.random());
$(‘input[name=userCaptcha]’).val(“”);
$(‘input[name=userCaptcha]’).focus();*/
$(‘#commentsrequest’).append(‘

‘ + data.errors.userCaptcha + ‘

‘); // add the actual error message under our input
}
} else {
// ALL GOOD! just show the success message!
EW_this.reset();
/*$(‘#new_captcha’).prev().attr(‘src’, ‘http://www.pnueb.com/download/new_captcha?’ + Math.random());
$(‘input[name=userCaptcha]’).val(“”);*/
$(‘#commentsrequest’).append(‘

‘ + data.message + ‘

‘);
}
});
// stop the form from submitting the normal way and refreshing the page
//window.event.preventDefault();
return false;
}

ارسال نظر


مطالب پیشنهادی