آغاز گزينش واحد ترم تابستانی مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد
۹ام بهمن ۱۳۹۶ فیزیک

PNUEB

آغاز گزينش واحد ترم تابستانی مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد

آغاز گزينش واحد ترم تابستان ۹۵ دانشگاه پیام نور به همراه زمان برگزاری امتحانات و … اعلام شد

 به گفته پایگاه خبری کتابخانه الکترونیکی پیام نور(pnueb) :  ثبت نام و گزينش واحد ترم تابستانی مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور آغاز گردید.

ثبت نام و گزينش واحد دانشجویان مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد از ۸ تیرماه آغاز و تا ۱۵ تیرماه از طریق سیستم گلستان ادامه دارد،

دروس قابل ارائه درون دوره تابستان حداکثر ۸ واحد بوده و دانشجویان می توانند با دقت به شرایط دستورالعمل نسبت به گزينش واحد اقدام نمایند.

شرایط مهمانی دانشجویان دانشگاه پیام نور: کلیه دانشجویان متقاضی مهمانی می توانند درخواست خود را بنابراين از تایید واحد و مرکز مبدا و مقصد از تاریخ ۳ لغایت ۱۲ تیرماه ارائه نمایند. 

پذیرش و ثبت نام دانشجویان مهمان از سایر دانشگاه ها نیز تا تاریخ ۱۴ تیرماه درون مراکز و واحدهای مجری امکان پذیر هست.
 

زمان برگزاری امتحانات پایان ترم تابستان را از ۳۰ مردادماه لغایت ۴ شهریورماه می باشد و کلیه دانشجویان می توانند از ۲۶ مردادماه لغایت ۴ شهریورماه نسبت به اخذ کارت امتحان از طریق سیستم جامع آموزشی گلستان اقدام نمایند.

امتیاز دهید

۶ رای

‘);
return false;
}
if (EW_this.comment && !EW_hasValue(EW_this.comment, “TEXT”)) {
$(‘#commentsrequest’).html(‘

.لطفا متن پیام را وارد كنيد

‘);
return false;
}
var formData = {
‘name’: $(‘input[name=name]’).val(),
’email’: $(‘input[name=email]’).val(),
‘comment’: $(‘textarea[name=comment]’).val(),
‘g-recaptcha-response’: $(‘textarea[name=g-recaptcha-response]’).val(),
‘section’: $(‘input[name=section]’).val(),
‘item_id’: $(‘input[name=item_id]’).val(),
‘cource_id’: $(‘input[name=cource_id]’).val(),
};
$(‘#commentsrequest’).html(‘

درون حال ارسال اطلاعات ، لطفا شکیبا باشید….

‘);
// process the form
$.ajax({
type: ‘POST’, // define the type of HTTP verb we want to use (POST for our form)
url: ‘http://www.pnueb.com/account/save_comment’, // the url where we want to POST
data: formData, // our data object
dataType: ‘json’, // what type of data do we expect back from the server
encode: true
})
.done(function (data) {
// log data to the console so we can see
console.log(data);
$(‘#commentsrequest’).html(” “);
// here we will handle errors and validation messages
if (!data.success) {
// handle errors for name —————
if (data.errors.name) {
$(‘#commentsrequest’).append(‘

‘ + data.errors.name + ‘

‘); // add the actual error message under our input
$(‘input[name=name]’).focus();
}
// handle errors for email —————
if (data.errors.comment) {
$(‘#commentsrequest’).append(‘

‘ + data.errors.comment + ‘

‘); // add the actual error message under our input
}

if (data.errors.userCaptcha) {
/*$(‘#new_captcha’).prev().attr(‘src’, ‘http://www.pnueb.com/download/new_captcha?’ + Math.random());
$(‘input[name=userCaptcha]’).val(“”);
$(‘input[name=userCaptcha]’).focus();*/
$(‘#commentsrequest’).append(‘

‘ + data.errors.userCaptcha + ‘

‘); // add the actual error message under our input
}
} else {
// ALL GOOD! just show the success message!
EW_this.reset();
/*$(‘#new_captcha’).prev().attr(‘src’, ‘http://www.pnueb.com/download/new_captcha?’ + Math.random());
$(‘input[name=userCaptcha]’).val(“”);*/
$(‘#commentsrequest’).append(‘

‘ + data.message + ‘

‘);
}
});
// stop the form from submitting the normal way and refreshing the page
//window.event.preventDefault();
return false;
}

ارسال نظر


مطالب پیشنهادی