ابلاغ قانون پذیرش دانشجو دردوره‌های تحصیلات تکمیلی ازسوی رئی
۱۸ام بهمن ۱۳۹۶ فیزیک

دکتر حسن روحانی، رئیس جمهوری، قانون سنجش و پذیرش دانشجو درون دوره‌های تحصیلات تکمیلی درون دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور را برای اجرا ابلاغ کرد.

به گفته پایگاه خبری کتابخانه الکترونیکی پیام نور(pnueb) : دکتر حسن روحانی، رئیس جمهوری، قانون سنجش و پذیرش دانشجو درون دوره‌های تحصیلات تکمیلی درون دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور را برای اجرا ابلاغ کرد.

این قانون درون جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ هجدهم اسفند ماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و درون تاریخ ۱۸/ ۱/ ۱۳۹۵ به تأیید شورای نگهبان رسیده هست.

متن قانون به شرح زیر هست:

قانون سنجش و پذیرش دانشجو درون دوره‌های تحصیلات تکمیلی درون دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور

ماده۱- تعریف اصطلاحات به کار رفته درون این قانون به شرح زیر هست:

الف- دانشگاه: به کلیه دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی تحت پوشش وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی غیر دولتی اطلاق می‌شود.

ب- وزارتین: به وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اطلاق می‌شود.

پ- سنجش: فرآیندی هست که با هدف ایجاد وحدت رویه و هماهنگی درون بین دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی، ایجاد فضای رقابتی یکسان و برقراری عدالت آموزشی برای کلیه داوطلبان تحصیلات تکمیلی از طریق امتحان، مصاحبه علمی، بررسی سوابق آموزشی و پژوهشی و فناوری انجام می‌شود.

ت- پذیرش: فرآیندی هست که با شرکت داوطلب درون امتحان آغاز و با بررسی سوابق آموزشی، پژوهشی، فناوری، انجام مصاحبه علمی و سنجش عملی تکمیل و با اعلام نتایج قبولی توسط وزارتین از طریق سازمان سنجش آموزش کشور و مرکز سنجش آموزش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پایان می‌یابد.

ث- تحصیلات تکمیلی: شامل مقاطع کارشناسی ارشد ناپیوسته، دکتری ناپیوسته و دکتری تخصصی می‌باشد.

ماده۲- نرم افزار‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر نحوه سنجش و پذیرش دانشجوی تحصیلات تکمیلی به شورای سنجش و پذیرش دانشجو درون دوره‌های تحصیلات تکمیلی درون دانشگاه‌ها با ترکیب زیر واگذار می‌شود که درون این قانون به اختصار «شورا» نامیده می‌شود:

۱- وزیر علوم، تحقیقات و فناوری (رئیس شورا)

۲- وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

۳- دو نفر از رؤسای دانشگاه‌های دولتی به گزينش وزارتین

۴- رئیس دانشگاه آزاد اسلامی بدون حق رأی

۵- رئیس دانشگاه پیام نور

۶- رئیس سازمان سنجش آموزش کشور (دبیر شورا)

۷- دو نفر از نمایندگان کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری به عنوان ناظر

تبصره۱- عضویت اعضاء درون «شورا» قابل تفویض به غیر نمی‌باشد و «شورا» با حضور حداقل پنج نفر از اعضای دارای حق رأی، رسمیت می‌یابد.

تبصره۲- «شورا» می‌تواند برای انجام وظایف محوله، کارگروههای تخصصی تشکیل دهد.

تبصره۳- شورا موظف هست درون اجرای این قانون، سیاست‌های کلی نظام ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی را رعایت نماید.

ماده۳- وظایف و اختیارات شورا درخصوص سنجش و پذیرش دانشجوی تحصیلات تکمیلی عبارت هست از:

الف- تصویب شیوه‌نامه اجرائی سنجش و پذیرش دانشجوی تحصیلات تکمیلی درون دانشگاه.

ب- تصویب عناوین و تعیین ضرایب دروس امتحان مربوط به هر رشته تحصیلی.

پ- نظارت بر حسن اجرای فرآیند سنجش و پذیرش و اعلام نتایج پذیرفته‌شدگان.

ت- تعیین نصاب قبولی درون مرحله سنجش عمومی برای ورود به مرحله بعدی سنجش.

ث- تصویب دروس امتحان متمرکز دوره کارشناسی ارشد درون هر یک از رشته‌های تحصیلات تکمیلی و تعیین ضرایب آنها.

ج- تعیین تعداد دفعات برگزاری امتحان متمرکز درون هر سال و زمان اعتبار اين.

چ- تصویب معیارهای اختصاصی درخصوص رشته‌های خاص.

ماده۴- سنجش درون مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته براساس امتحان متمرکز از دروس تخصصی مقطع کارشناسی و تأثیر معدل داوطلب (درون رشته‌های مرتبط) توسط وزارتین انجام می‌شود.

ماده۵- سنجش و پذیرش دانشجو درون مقطع دکتری ناپیوسته برحسب هر یک از شیوه‌های «آموزشی پژوهشی» و «پژوهش محور» به شرح زیر انجام می‌شود:

الف- دکتری آموزشی پژوهشی: سنجش و پذیرش برای ورود به دوره دکتری ناپیوسته آموزشی پژوهشی براساس معیارهای زیر صورت می‌گیرد:

۱- امتحان‌های متمرکز (۵۰ درصد)

۲- سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری (۲۰ درصد)

۳- مصاحبه علمی و سنجش عملی (۳۰ درصد)

ب- دکتری پژوهش محور: سنجش و پذیرش برای دوره دکتری ناپیوسته پژوهش محور براساس معیارهای زیر صورت می‌گیرد:

۱- امتحان‌های متمرکز (۳۰ درصد)

۲- سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری (۲۰ درصد)

۳- مصاحبه علمی و بخش عملی (۳۰ درصد)

۴- تهیه طرح واره (۲۰ درصد)

تبصره۱- برگزاری امتحان‌های متمرکز زیر نظر هریک از وزارتین و از طریق سازمان سنجش آموزش کشور و مرکز سنجش آموزش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برگزار می‌شود. شورا می‌تواند با لحاظ بند (ت) ماده (۱) از ظرفیت دانشگاههای کشور اعم از دولتی و غیردولتی درون برگزاری امتحان متمرکز دسترس کند.

تبصره۲- هریک از وزارتین موظفند درون چهارچوب آمایش آموزش عالی کشور، سالانه نسبت به تعیین سقف ظرفیت مجاز پذیرش دانشجو برای تمامی رشته محلهای مورد تأیید شورای گسترش خود اقدام نمایند.

تبصره ۳- طرح‌واره موضوع بند (۴) دکتری پژوهش‌محور باید درون جهت رفع یکی از مشکلات ملی باشد و به تصویب دستگاه اجرائی ذی‌ربط رسیده باشد.

تبصره۴- شورای سنجش و پذیرش دانشجو می‌تواند هر سه سال یکبار نسبت به اضافه نمودن معیارهای دیگر و تعدیل حداکثر ده درصد (۱۰%) معیارهای موجود اقدام کند. زمان اعمال این تغییرات حداقل یک سال بنابراين از اعلام عمومی اين هست.

ماده۶- سهمیه‌های مصوب مجلس شورای اسلامی و شورای عالی انقلاب فرهنگی برای دوره‌های تحصیلات تکمیلی کماکان به قوت خود باقی هست.

تبصره- افرادی که براساس مصوبات مجلس شورای اسلامی و شورای عالی انقلاب فرهنگی از شرکت درون امتحان ورودی دوره‌های تحصیلات تکمیلی معاف شمرده شده‌اند، از شمول این قانون مستثنی هستند.

قانون فوق مشتمل بر شش ماده و هشت تبصره درون جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ هجدهم اسفندماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب شد و درون تاریخ ۱۸/ ۱/ ۱۳۹۵ به تأیید شورای نگهبان رسید.


مطالب پیشنهادی