اصول ” عزت نفس سالم” – آینده سازان
۱۶ام بهمن ۱۳۹۶ فیزیک

اصول ” عزت نفس سالم”

اصول ” عزت نفس سالم”

زمانی می­ توان اعلام کرد فرد دارای عزت نفس سالم هست که موارد زیر درون مورد او صدق کند:

  1. زندگی آگاهانه

بدون طفره رفتن و انکار به واقعیت احترام بگذارد.  هنگام انجام هر کاری از اين آگاه باشد. سعی کند بفهمد چه چیزهایی علایق، ارزش ها و اهداف او را تحت تاثیر قرار می دهد و از دنیای بیرونی و درونی خود آگاه باشد.

  1. پذیرش خویشتن

قبول این واقعیت که افکار، احساسات و اعمال او  متعلق به خود اوست، مهربانانه و محترمانه رفتار کردن با خود، حتی وقتی برخی احساسات یا تصمیم هایش را تحسین نمی کند یا از اين ها لذت نمی برد و نیز پرهیز از ماندن درون ارتباطی طردکننده یا خصومت آمیز.

  1. مسئولیت پذیری

درک کند که او درون گزينش ها و اعمالش مختار هست  و باید منبع نهایی احساس رضایت  باشد. هیچ کس جز خودش  به او خدمت نمی‌کند و قرار نیست کسی زندگی را برای او سروسامان دهد، یا او را خوشحال کرده و  به او عزت نفس بدهد.

  1. ابراز وجود

به خواسته ها و نیازهایش احترام بگذارد و شکل های مناسب ابراز اين ها را درون واقعیت جستجو کند. با خودش درون برخورد با دیگران، با احترام و مناسب رفتار کند. از کسی که هست راضی باشد و  به دیگران اجازه دهد این واقعیت را ببینند و از باورها و ارزش ها و احساسات خود حمایت کند.

  1. زندگی هدفمند

برای تعیین اهدافش، مسئولیت بپذیرد و  اعمالی را انجام دهد که به او  درون رسیدن به اين اهداف کمک می‌نماید. خودش  را درون مسیر موفقیت نگه دارد و درون  جهت تکمیل اهداف خود حرکت کند.

  1. زندگی همراه با راستی و درستی

از اصول رفتاری پیروی کند که او را درون اقدام هایش وفادار نگه دارد.  ایجاد سازگاری و هماهنگی بین آنچه می داند، آنچه می گوید و آنچه انجام می دهد.  به قول هایش  پایبند باشد و  به تعهدات خود احترام  گذاشته و به گفته های خود عمل کند.

Tags


مطالب پیشنهادی