اطلاعیه سایت گلستان جهت دانشجويان دارای وام بانك تجارت
۳ام بهمن ۱۳۹۶ فیزیک

PNUEB

اطلاعیه سایت گلستان جهت دانشجويان دارای وام بانك تجارت

كليه دانشجويان داراي وام بانك تجارت نسبت به مطالعه موارد زير اقدام نمايند

به گفته  پایگاه خبری کتابخانه الکترونیکی پیام نور (pnueb):  كليه دانشجويان دارای وام بانك تجارت نسبت به مطالعه موارد زير اقدام نمايند:

 

مبلغ وام كليه دانشجويان دارای وام بانك تجارت بر پايه تعداد اقساط پرداخت ايشان به بانك تجارت درون سایت گلستان ثبت گرديده هست.

دانشجويانی كه نسبت به تسويه و بازپرداخت كامل اقساط خود درون سامانه بانك تجارت اقدام نكرده اند می بايست مبلغ بدهی خود را درون سامانه گلستان تسويه نمايند.

شايان ذكر هست كليه دانشجويان جهت جلوگيری از مشكلات آتی از پرداخت اقساط درون سامانه بانك تجارت اكيدا خودداری نمايند.

 

بديهی هست عواقب ناشی از پرداخت درون سامانه بانك تجارت بر عهده خود دانشجو خواهد بود.

 

 

امتیاز دهید

۱ رای

‘);
return false;
}
if (EW_this.comment && !EW_hasValue(EW_this.comment, “TEXT”)) {
$(‘#commentsrequest’).html(‘

.لطفا متن پیام را وارد كنيد

‘);
return false;
}
var formData = {
‘name’: $(‘input[name=name]’).val(),
’email’: $(‘input[name=email]’).val(),
‘comment’: $(‘textarea[name=comment]’).val(),
‘g-recaptcha-response’: $(‘textarea[name=g-recaptcha-response]’).val(),
‘section’: $(‘input[name=section]’).val(),
‘item_id’: $(‘input[name=item_id]’).val(),
‘cource_id’: $(‘input[name=cource_id]’).val(),
};
$(‘#commentsrequest’).html(‘

درون حال ارسال اطلاعات ، لطفا شکیبا باشید….

‘);
// process the form
$.ajax({
type: ‘POST’, // define the type of HTTP verb we want to use (POST for our form)
url: ‘http://www.pnueb.com/account/save_comment’, // the url where we want to POST
data: formData, // our data object
dataType: ‘json’, // what type of data do we expect back from the server
encode: true
})
.done(function (data) {
// log data to the console so we can see
console.log(data);
$(‘#commentsrequest’).html(” “);
// here we will handle errors and validation messages
if (!data.success) {
// handle errors for name —————
if (data.errors.name) {
$(‘#commentsrequest’).append(‘

‘ + data.errors.name + ‘

‘); // add the actual error message under our input
$(‘input[name=name]’).focus();
}
// handle errors for email —————
if (data.errors.comment) {
$(‘#commentsrequest’).append(‘

‘ + data.errors.comment + ‘

‘); // add the actual error message under our input
}

if (data.errors.userCaptcha) {
/*$(‘#new_captcha’).prev().attr(‘src’, ‘http://www.pnueb.com/download/new_captcha?’ + Math.random());
$(‘input[name=userCaptcha]’).val(“”);
$(‘input[name=userCaptcha]’).focus();*/
$(‘#commentsrequest’).append(‘

‘ + data.errors.userCaptcha + ‘

‘); // add the actual error message under our input
}
} else {
// ALL GOOD! just show the success message!
EW_this.reset();
/*$(‘#new_captcha’).prev().attr(‘src’, ‘http://www.pnueb.com/download/new_captcha?’ + Math.random());
$(‘input[name=userCaptcha]’).val(“”);*/
$(‘#commentsrequest’).append(‘

‘ + data.message + ‘

‘);
}
});
// stop the form from submitting the normal way and refreshing the page
//window.event.preventDefault();
return false;
}

ارسال نظر


مطالب پیشنهادی