اگر درون امتحانات پیام نور غیبت کنید
۹ام دی ۱۳۹۶ فیزیک

اگر درون امتحانات پایان ترم پیام نور غیبت کنید چه می شود؟ سوالی که شاید برای بسیاری از دانشجویان پیام نور پیش آمده باشد

 

به گفته خبري پیام نور PnuNews.com غیبت درون امتحانات پایان ترم پیام نور همانند حذف اضطراری می باشد و به نحوی درس حذف می شود. نمره ای درون کار نیست و صفر نخواهید گرفت. درون واقع درون سیستم گلستان پیام نور فقط جلوی اين درس نوشته می شود “غایب درون امتحان” ! بنابراين درون معدل ترم و معدل کل تاثیری ندارد. حتی دانشجویانی که نمره میان ترم از درسی دارند اگر درون امتحان پایان ترم اين شرکت نکنند درس حذف می شود.

غیبت درون امتحان تاثیری درون رابطه با موضوع سقف حداقل واحد ندارد بنابراین دانشجوی پیام نور می تواند یک یا تمامي دروس را درون امتحان غیبت کند هیچ اتفاق خاصی رخ نمی دهد و نیاز به گواهی پزشکی نیست
درون حال حاضر سیستم گلستان پیام نور به نحوی تنظیم شده هست که معدل ترم دانشجو را براساس دروسی که درون امتحان پایان ترم شرکت کرده باشد، اعلام می کند چه یک یا چند درس باشد
فراموش نکنید غیبت درون امتحان،دانشجو را از پرداخت شهریه اين معاف نمی کند ! و ملزم به پرداخت شهریه می باشد.این مطلب برای کلیه دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد صدق می کند.
درون آخر درون یک جمله می توان اعلام کرد:غیبت درون امتحان پیام نور مساوی با حذف درس !

نکته مهم : طبق قوانین جدید این شرایط برای واحدهای عملی به روش زیر محاسبه میشود:
الف :
درون صورتیکه درس صرفا عملی باشد و دانشجو درون امتحان شرکت ننماید ، غیبت موجه ثبت شود
(درون واقع درس حذف می شود)
ب : درون صورتیکه درس دارای واحد نظری – عملی باشد و دانشجو درون امتحان نظری یا عملی شرکت ننماید :
۱-عدم شرکت دانشجو درون امتحان نظری به منزله غیبت درون کل امتحان درس می باشد و مطابق بند الف اقدام شود
۲- عدم شرکت درون امتحان عملی و یا عدم ارائه کار عملی توسط دانشجو درون موعد مقرر منجر به ثبت نمره صفر درون بخش عملی می شود و نمره نهایی دانشجو از حاصل جمع نمره تئوری با عملی تقسیم بر ۲ می باشد
لازم به ذکر هست تاکید شود بنابراين از ثبت نمره (درج غیبت و یا نمره صفر تفاوتی ندارد) نمره دانشجو به هیچ عنوان تغییر نخواهد کرد و مراکز از ارسال نامه درون این خصوص جدا خودداری نمایند
درون ادامه باید یادآور شویم که درون هیچ یک از موارد و کلا درون پیام نور چه درون امتحان غیبت کنید و چه حذف اضطراری کنید شهریه بازگشت داده نمی شود

بخشنامه مربوط به دروس عملی :

غیبت درون دروس عملی پیام نور


مطالب پیشنهادی