تصویب حذف نمره مردودی از معدل کل دانشجویان ارشد پیام نور
۹ام بهمن ۱۳۹۶ فیزیک

PNUEB

تصویب حذف نمره مردودی از معدل کل دانشجویان ارشد پیام نور

چندی پیش وزارت علوم آیین نامه جدید آموزشی کاردانی و کارشناسی را به دانشگاه ها ابلاغ کرد که مهمترین موضوع اين که بحث های زیادی را با خود به همراه داشت حذف نمره ردی از معدل

به گفته پایگاه خبری کتابخانه الکترونیکی پیام نور(pnueb) : چندی پیش وزارت علوم آیین نامه جدید آموزشی کاردانی و کارشناسی را به دانشگاه ها ابلاغ کرد که مهمترین موضوع اين که بحث های زیادی را با خود به همراه داشت حذف نمره ردی از معدل کل دانشجویان بود.

تصویب این موضوع درون پیام نور توسط شورای آموزشی پیام نور درون چند ماه گذشته درمقطع کارشناسی انجام گردید و اینک مصوبه جدید شورای آموزشی پیام نور درون چند روز گذشته رای به حذف نمره ردی از معدل کل دانشجویان پیام نور درون مقطع کارشناسی ارشد داد.

 

بخشنامه حذف نمره ردی از معدل کل دانشجویان کارشناسی ارشد:

 

پیرو ابلاغ آئین نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد مصوب جلسه شماره ۱۲۱ شورای محترم دانشگاه مورخ ۱۱ بهمن ماه ۱۳۹۴ برای دانشجویان ورودی سال تحصیلی ۹۵-۹۴ و بعد از اين ، به اطلاع می رساند بر پايه مصوب جلسه مورخ ۲۹ خردادماه ۱۳۹۵ شورای محترم تحصیلات تکمیلی دانشگاه ، تبصره ۱ ماده ۱۷ آئین نامه مذکور مبنی بر عدم محاسبه نمرات مردودی ، با رعایت دستورالعمل ذیل برای کلیه دانشجویان ورودی قبل از سال تحصیلی ۹۵-۹۴  نیز قابل اجرا می باشد.

۱- دانشجویان شاغل به تحصیل که درون نیمسال جاری گزينش واحد نموده و حداقل برای یک درس از دروس انتخابی درکارنامه آنان نمره درس ، ثبت قطعی ، شده باشد ویا درس پایان نامه ثبت گردیده مشمول این ماده می باشند . دانشجویانی که درون نیمسال جاری تکدرس گذرانده اند و تاریخ ثبت نمره قبل از ابلاغ بخشنامه هست نیز مشمول این بند می شوند.

۲- دانشجویانی که بنابراين از وقفه تحصیلی دروس باقیمانده سرفصل ودرس حفظ جزء ۳۰ قرآن کریم را نگذرانده اند ، مجاز به دسترس از بخشنامه مذکور بارعایت سنوات مجاز تحصیل می باشند . وقفه تحصیلی به صورت مرخصی با احتساب درون سنوات و پرداخت شهریه ثابت درون نظر گرفته می شود.

۳- تاریخ فراغت ازتحصیل دانشجو ، برای دانشجویان شیوه آموزشی روزی هست که آخرین نمره قطعی دانشجو درون سیستم آموزشی ثبت شود و برای دانشجویان شیوه آموزشی – پژوهشی تاریخ دفاع از پایان نامه می باشد.

۴- اعمال نمرات مردودی درون هر دو شیوه ، بنابراين از اتمام دوره آموزشی قابل اجرا می باشد.

دقت: دانشجویانی که هرگونه گواهی پایان تحصیلات دریافت نموده اند و یا انصراف داده اند و همچنین به دلیل تقلب و یا حکم کمیته انضباطی  نمره مردودی دریافت کرده اند ، مشمول این بخشنامه نمی باشند.

امتیاز دهید

۴۱ رای

‘);
return false;
}
if (EW_this.comment && !EW_hasValue(EW_this.comment, “TEXT”)) {
$(‘#commentsrequest’).html(‘

.لطفا متن پیام را وارد كنيد

‘);
return false;
}
var formData = {
‘name’: $(‘input[name=name]’).val(),
’email’: $(‘input[name=email]’).val(),
‘comment’: $(‘textarea[name=comment]’).val(),
‘g-recaptcha-response’: $(‘textarea[name=g-recaptcha-response]’).val(),
‘section’: $(‘input[name=section]’).val(),
‘item_id’: $(‘input[name=item_id]’).val(),
‘cource_id’: $(‘input[name=cource_id]’).val(),
};
$(‘#commentsrequest’).html(‘

درون حال ارسال اطلاعات ، لطفا شکیبا باشید….

‘);
// process the form
$.ajax({
type: ‘POST’, // define the type of HTTP verb we want to use (POST for our form)
url: ‘http://www.pnueb.com/account/save_comment’, // the url where we want to POST
data: formData, // our data object
dataType: ‘json’, // what type of data do we expect back from the server
encode: true
})
.done(function (data) {
// log data to the console so we can see
console.log(data);
$(‘#commentsrequest’).html(” “);
// here we will handle errors and validation messages
if (!data.success) {
// handle errors for name —————
if (data.errors.name) {
$(‘#commentsrequest’).append(‘

‘ + data.errors.name + ‘

‘); // add the actual error message under our input
$(‘input[name=name]’).focus();
}
// handle errors for email —————
if (data.errors.comment) {
$(‘#commentsrequest’).append(‘

‘ + data.errors.comment + ‘

‘); // add the actual error message under our input
}

if (data.errors.userCaptcha) {
/*$(‘#new_captcha’).prev().attr(‘src’, ‘http://www.pnueb.com/download/new_captcha?’ + Math.random());
$(‘input[name=userCaptcha]’).val(“”);
$(‘input[name=userCaptcha]’).focus();*/
$(‘#commentsrequest’).append(‘

‘ + data.errors.userCaptcha + ‘

‘); // add the actual error message under our input
}
} else {
// ALL GOOD! just show the success message!
EW_this.reset();
/*$(‘#new_captcha’).prev().attr(‘src’, ‘http://www.pnueb.com/download/new_captcha?’ + Math.random());
$(‘input[name=userCaptcha]’).val(“”);*/
$(‘#commentsrequest’).append(‘

‘ + data.message + ‘

‘);
}
});
// stop the form from submitting the normal way and refreshing the page
//window.event.preventDefault();
return false;
}

ارسال نظر


مطالب پیشنهادی