تغییر روند تعیین شهریه مدارس غیردولتی
۸ام بهمن ۱۳۹۶ فیزیک

رئیس سازمان مدارس غیردولتی وزارت آموزش و پرورش با اشاره به تغییر سازوکار تعیین شهریه مدارس غیردولتی و درون پاسخ به اینکه چرا برخی مدارس اقدام به دریافت مبلغی از شهریه به صورت علی الحساب کرده و به نوعی پیش ثبت نام انجام می دهند اعلام کرد: این کار مطلقا درست نیست؛ میزان شهریه را قبل از خرداد اعلام و این الگوی شهریه را به جد پیگیری و دنبال می کنیم.


تاریخ نيوز
۱۳۹۶/۱۱/۰۸


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

http://betterlearning.ir/wp-content/uploads/2018/01/-روند-تعیین-شهریه-مدارس-غیردولتی-5810.jpgبه گفته تیزلند، یه نقل از خبرگزاری ایسنا، مجتبی زینی وند  با اشاره به تغییر روند تعیین شهریه مدارس غیردولتی اظهار کرد: برای سال آینده ساز و کاری درون نظر گرفتیم و کارگروهی درون سطح منطقه تعیین کردیم که شهریه را با دقت به مقتضیات منطقه مشخص کند.

وی افزود: اگر موسس به شهریه معترض بود می‌تواند مراتب اعتراض خود را به شورای نظارت استان و درون نهایت به شورای نظارت مرکزی اعلام کند.

رئیس سازمان مدارس غیردولتی وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه تفاهم‌نامه‌ای میان آموزش و پرورش منطقه و موسس مدرسه غیردولتی منعقد خواهد شد که موسس حتما باید به اين شهریه عمل کند اعلام کرد: قبلا این فرآیند وجود نداشت و امسال برای آنکه موسسان را به دریافت مبلغی که معین شده مقید کنیم این سازوکار را درون نظر گرفتیم.

زینی وند درون پاسخ به اینکه چرا برخی مدارس اقدام به دریافت مبلغی از شهریه به صورت علی‌الحساب کرده و به نوعی پیش ثبت نام انجام می‌دهند اعلام کرد: این کار مطلقا درست نیست؛ میزان شهریه را قبل از خرداد اعلام و این الگوی شهریه را به جد پیگیری و دنبال می‌کنیم.

وی درباره نظارت بر عملکرد مدارس غیردولتی و بکارگیری نیروهای متخصص درون این مدارس عنوان کرد: ماموریتی به مناطق داده شده که حتما عملکرد مدارس را رصد کرده و بازدیدهایی از آنها داشته باشند. اگر مدارسی شهریه اضافه از والدین دریافت کنند حتما پیگیری و برخورد مناسب با قانون با متخلف صورت می‌گیرد.

رئیس سازمان مدارس غیردولتی وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه نظارت را از دو سه سال پیش شروع کردیم اعلام کرد: اطلاعات افرادی که درون مدارس غیردولتی تدریس می‌کنند درون سامانه‌ای ثبت می‌شود و اکنون نیروهای غیرمرتبط درون مدارس کمتر حضور دارند. همچنین برای معلمان مدارس غیردولتی دوره‌های ضمن خدمت تدارک دیده می‌شود و اعتبار سنجی و توانمندسازی معلمان را دنبال می‌کنیم.

منبع دریافت این مطلب :

خبرگزاری ایسنا

مطالب پیشنهادی