تمدید مهلت تعیین محل امتحان امتحانات پایان ترم کارشناسی وارشد
۱۶ام بهمن ۱۳۹۶ فیزیک

PNUEB

تمدید مهلت تعیین محل امتحان امتحانات پایان ترم کارشناسی وارشد

زمان تغییر محل امتحان امتحانات پایان نیمسال دوم ۹۵-۹۴ دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد از تاریخ ۲۱ اردیبشهت ماه تا تاریخ ۲۹ اردیبهشت ماه ۹۵ تمدید گردید.

به گفته پایگاه خبری کتابخانه الکترونیکی پیام نور(pnueb) زمان تغییر محل امتحان امتحانات پایان نیمسال دوم ۹۵-۹۴ دانشجویان مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد  از تاریخ ۲۱ اردیبشهت ماه تا تاریخ ۲۹ اردیبهشت ماه ۹۵  تمدید گردید.

 

کلیه دانشجویان مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد می توانند درون مهلت مقرر نسبت به گزينش و تغییر محل امتحان خود اقدام نمایند.

– گزينش محل امتحان دانشجویان مقطع کارشناسی مطابق با روال گذشته و از طریق کاربران استانی صورت می گیرد.

– با فعال شدن تعیین محل امتحان ، دانشجویان ارشد به راحتی می توانند با مراجعه به  سیستم گلستان پیام نور از مسیر ذیل نسبت به تعیین محل امتحان خود اقدام کنند.

ورود به منوی۱- آموزش ۲- دانشجو ۳ -درخواست ها ۴- گزينش محل امتحان

 

 ورود مستقیم و سریع به سیستم جامع دانشگاهی گلستان

 

– دانشجویان بدهکار بنابراين از ۲۴ ساعت از زمان پرداخت شهریه قادربه گزينش محل امتحان خود می باشند .
– درون مراکز تهران جنوب ، تهران شمال، تهران غرب و تهران شرق دانشجو هر رشته صرفاً مجاز به گزينش رشته های همنام خود درون هریک از این مراکز می باشد. 
–  دانشجویان برون مرزی مجاز به گزينش محل امتحان نمی باشند.

 

 جهت تعیین محل امتحان درون مقطع کارشناسی ارشد  دانشجو مجاز به گزينش هر مرکزی می باشد. مهم نیست که مرکز مورد نظر مقطع ارشد داشته باشد یا خیر و یا رشته دانشجو را داشته باشد یا خیر.

امتیاز دهید

۰ رای

‘);
return false;
}
if (EW_this.comment && !EW_hasValue(EW_this.comment, “TEXT”)) {
$(‘#commentsrequest’).html(‘

.لطفا متن پیام را وارد كنيد

‘);
return false;
}
var formData = {
‘name’: $(‘input[name=name]’).val(),
’email’: $(‘input[name=email]’).val(),
‘comment’: $(‘textarea[name=comment]’).val(),
‘g-recaptcha-response’: $(‘textarea[name=g-recaptcha-response]’).val(),
‘section’: $(‘input[name=section]’).val(),
‘item_id’: $(‘input[name=item_id]’).val(),
‘cource_id’: $(‘input[name=cource_id]’).val(),
};
$(‘#commentsrequest’).html(‘

درون حال ارسال اطلاعات ، لطفا شکیبا باشید….

‘);
// process the form
$.ajax({
type: ‘POST’, // define the type of HTTP verb we want to use (POST for our form)
url: ‘http://www.pnueb.com/account/save_comment’, // the url where we want to POST
data: formData, // our data object
dataType: ‘json’, // what type of data do we expect back from the server
encode: true
})
.done(function (data) {
// log data to the console so we can see
console.log(data);
$(‘#commentsrequest’).html(” “);
// here we will handle errors and validation messages
if (!data.success) {
// handle errors for name —————
if (data.errors.name) {
$(‘#commentsrequest’).append(‘

‘ + data.errors.name + ‘

‘); // add the actual error message under our input
$(‘input[name=name]’).focus();
}
// handle errors for email —————
if (data.errors.comment) {
$(‘#commentsrequest’).append(‘

‘ + data.errors.comment + ‘

‘); // add the actual error message under our input
}

if (data.errors.userCaptcha) {
/*$(‘#new_captcha’).prev().attr(‘src’, ‘http://www.pnueb.com/download/new_captcha?’ + Math.random());
$(‘input[name=userCaptcha]’).val(“”);
$(‘input[name=userCaptcha]’).focus();*/
$(‘#commentsrequest’).append(‘

‘ + data.errors.userCaptcha + ‘

‘); // add the actual error message under our input
}
} else {
// ALL GOOD! just show the success message!
EW_this.reset();
/*$(‘#new_captcha’).prev().attr(‘src’, ‘http://www.pnueb.com/download/new_captcha?’ + Math.random());
$(‘input[name=userCaptcha]’).val(“”);*/
$(‘#commentsrequest’).append(‘

‘ + data.message + ‘

‘);
}
});
// stop the form from submitting the normal way and refreshing the page
//window.event.preventDefault();
return false;
}

ارسال نظر


مطالب پیشنهادی