حافظه 2
۲۹ام فروردین ۱۳۹۷ فیزیک

به خاطر سپردن اطلاعات درون ذهن و افزایش بازدهی درون امتحانات، به دو اصل یادگیری و یادآوری وابسته هست. درون رابطه با یادگیری، دانش آموزان باید از روش های فردی و گروهی مطالعه دسترس کنند تا بتواند اطلاعات را به خوبی درون ذهن وارد نمایند.


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

درون مبحث یادگیری به این نکته باید اشاره گردد که دانش آموزان چگونه می توانند اطلاعات را به خوبی درون ذهن وارد کنند، بنابراين از ورود اطلاعات درون ذهن، حال دانش آموز باید بتواند این اطلاعات را تثبیت کند و درون مواقع نیاز به خوبی یادآوری نماید، برای تثبیت و یادآوردی، اطلاعات باید از حافظه حسی به حافظه کوتاه زمان و ازآنجا به حافظه بلند زمان وارد شود. درون کلیپ های ارائه شده به تفصیل چگونگی یادگیری و یادآوری پرداخته می شود.

 Ø­Ø§ÙØ¸Ù‡-2-عکس-ها-Ùˆ-تصاویر-6067.gif (400×250)

 

کلمات کلیدی:روش آموزش متقابل| حافظه| روش مطالعه| روش بنابراين ختام| حافظه حسی| حافظه بلند زمان

علاوه بر مطلب فوق که مطالعه کردید، این مطالب توسط سایر علاقه مندان این صفحه، مورد دقت بوده هست::

» حافظه ۱مطالب پیشنهادی