غیبت درون امتحانات پایان ترم دانشگاه پیام نور
۶ام خرداد ۱۳۹۷ فیزیک

PNUEB

غیبت درون امتحانات پایان ترم دانشگاه پیام نور

غیبت درون امتحانات پایان ترم دانشگاه پیام نور همانند حذف اضطراری می باشد و به نحوی درس بدون ثبت نمره حذف می شود

به گفته پایگاه خبری کتابخانه الکترونیکی  پیام نور (pnueb) :

غیبت درون امتحانات پایان ترم دانشگاه پیام نور همانند حذف اضطراری می باشد و به نحوی درس بدون ثبت نمره حذف می شود.

درون صورت غیبت درون امتحان پایان ترم نمره ای برای دانشجو ثبت نمی شود و درس به صورت خودکار حذف می شود و درون سایت گلستان جلوی درس مربوطه عنوان «غیبت درون امتحان» ثبت می شود.

درون این صورت نه درون معدل ترمی شما و نه درون معدل کل شما هیچ تاثیری ندارد.

ولی  شهریه اين درس عودت نمی شود و درون واقع شهریه ان درس می سوزد!!!

 

دروس واحد عملی :

درون صورت غیبت درون دروس عملی یا عدم ثبت نمره توسط استاد ، برای دانشجو نمره صفر محاسبه می شود

 

حذف اضطراری = غیبت درون امتحان = حذف درس بدون درج نمره و بدون تاثیر درون معدل ترمی و معدل کل!!!

 

منبع:پایگاه خبری کتابخانه الکترونیکی  پیام نور (pnueb)

امتیاز دهید

۰ رای

‘);
return false;
}
if (EW_this.comment && !EW_hasValue(EW_this.comment, “TEXT”)) {
$(‘#commentsrequest’).html(‘

.لطفا متن پیام را وارد كنيد

‘);
return false;
}
var formData = {
‘name’: $(‘input[name=name]’).val(),
’email’: $(‘input[name=email]’).val(),
‘comment’: $(‘textarea[name=comment]’).val(),
‘g-recaptcha-response’: $(‘textarea[name=g-recaptcha-response]’).val(),
‘section’: $(‘input[name=section]’).val(),
‘item_id’: $(‘input[name=item_id]’).val(),
‘cource_id’: $(‘input[name=cource_id]’).val(),
};
$(‘#commentsrequest’).html(‘

درون حال ارسال اطلاعات ، لطفا شکیبا باشید….

‘);
// process the form
$.ajax({
type: ‘POST’, // define the type of HTTP verb we want to use (POST for our form)
url: ‘http://www.pnueb.com/account/save_comment’, // the url where we want to POST
data: formData, // our data object
dataType: ‘json’, // what type of data do we expect back from the server
encode: true
})
.done(function (data) {
// log data to the console so we can see
console.log(data);
$(‘#commentsrequest’).html(” “);
// here we will handle errors and validation messages
if (!data.success) {
// handle errors for name —————
if (data.errors.name) {
$(‘#commentsrequest’).append(‘

‘ + data.errors.name + ‘

‘); // add the actual error message under our input
$(‘input[name=name]’).focus();
}
// handle errors for email —————
if (data.errors.comment) {
$(‘#commentsrequest’).append(‘

‘ + data.errors.comment + ‘

‘); // add the actual error message under our input
}

if (data.errors.userCaptcha) {
/*$(‘#new_captcha’).prev().attr(‘src’, ‘http://www.pnueb.com/download/new_captcha?’ + Math.random());
$(‘input[name=userCaptcha]’).val(“”);
$(‘input[name=userCaptcha]’).focus();*/
$(‘#commentsrequest’).append(‘

‘ + data.errors.userCaptcha + ‘

‘); // add the actual error message under our input
}
} else {
// ALL GOOD! just show the success message!
EW_this.reset();
/*$(‘#new_captcha’).prev().attr(‘src’, ‘http://www.pnueb.com/download/new_captcha?’ + Math.random());
$(‘input[name=userCaptcha]’).val(“”);*/
$(‘#commentsrequest’).append(‘

‘ + data.message + ‘

‘);
}
});
// stop the form from submitting the normal way and refreshing the page
//window.event.preventDefault();
return false;
}

ارسال نظر


مطالب پیشنهادی