معرفی کتاب زمانی که هم سنگر پیکاسو بودم (بچه محل نقاش ها 4)
۲۸ام دی ۱۳۹۶ فیزیک

چه حالی پیدا می کنی اگر توی یکی از یادداشت های قدیمی و مرموزِ دایی ات این نوشته را پیدا کنی؟ نمی دانم امروز به تاریخ خودمان چندم هست، ولی به تاریخ پیکاسو می شود سیصد و بیست و پنج روز بعد از شروع جنگ های داخلی اسپانیا. آیا اصلاً همچین چیزی امکان دارد؟ اینکه داییِ آدم با نقاش معروفی مثل پیکاسو، هم سنگر بوده باشد…


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

مینا با چهارتا چشم وق‌زده زُل زد تو صورت دایی‌بزرگه: «کِی؟!!!»

– یه زمانی وقتی که هنوز خیلی جوون بودم.

– کجا؟

– یه جایی تو اسپانیا. هنوز حتی جنگ جهانی هم شروع نشده بود.

محسن اعلام کرد: «کدوم جنگ جهانی؟»

دایی چپ‌چپ نگاهش کرد: «دوم دیگه.»

مینا متعجب نگاهش کرد: «وای! دایی‌جون یعنی شما درست وسط میدون جنگ بودین؟»

دایی خونسرد لبخند زد: «یه روزایی بودم، یه روزایی هم نبودم. من مجبور شدم برم وسط میدون جنگ.»

مانی اعلام کرد: «چرا مجبور شدین؟»

دایی به عصایی که دست گرفته بود، تکیه زد: «پیکاسو ازم خواسته بود.»

 زمانی که هم سنگر پیکاسو بودم

نویسنده مجموعه‌ی کتاب بچه محل نقاش ها محمدرضا مرزوقی و تصویرگر اين مجتبی حیدرپناه هست. این مجموعه مناسب گروه سنی ۱۱ تا ۱۵ سال می‌باشد.

 زمانی که هم سنگر پیکاسو بودم

 

کلمات کلیدی: کتاب زمانی که هم سنگر پیکاسو بودم | مجموعه بچه محل نقاش ها | کتاب برای نوجوانان | فروشگاه اینترنتی کتابم کو | نشر هوپا

منبع دریافت این مطلب :

فروشگاه اینترنتی کتابم کو
مطالب پیشنهادی