معلم خلاق، آموزش خلاق – آینده سازان
۱۰ام دی ۱۳۹۶ فیزیک

معلم خلاق، آموزش خلاق

معلم آمریکایی برای اینکه به دانش ‌آموزان پیش‌دبستانی خود، معنای برابری نژادها را یاد دهد، اینگونه دست به ابتکار زد!

رنگ پوست‌ها شاید متفاوت باشند ولی تمامي ی ما از درون یکسانیم!
Tagsمطالب پیشنهادی