نحوه محاسبه نمره دروس عملی پیام نور
۸ام دی ۱۳۹۶ فیزیک

دروسی که دانشگاه پیام نور واحد عملی دارند به روش زیر محاسبه می شود این فرمول یک فرمول کلی و برای تمامي دروس بجز دروس عمومی تربیت بدنی دسترس می شود

 


به گفته خبري پیام نور PnuNews.com دروسی که دانشگاه پیام نور واحد عملی دارند به روش زیر محاسبه می شود این فرمول یک فرمول کلی و برای تمامي دروس بجز دروس عمومی تربیت بدنی دسترس می شود
نحوه محاسبه نمره نهایی دروس عملی و یا دروس نظری عملی :
نمره پايان ترم هر درس نظری و عملی بر پايه تعداد واحد نظری و عملي تعيين می شود يعني :تعداد واحد عملی درس × نمره بر مبنای ۲۰ + تعداد واحد نظری × نمره بر مبنای ۲۰ حاصل تقسيم بر مجموع واحدهای عملی و نظری درس(این قاعده کلی برای تمامي دروسی که واحد عملی داشته باشند قابل دسترس می باشد)
فرمول محاسبه نمره دروس عملی و نظری
نکته مهم : برای محاسبه نمره بخش نظری بر مبانی ۲۰ لطفا این مطلب را بخوانید (اینجا)
+  نحوه محاسبه نمره امتحان با میان ترم و بدون میان ترم درون دانشگاه پیام نور کلیک کنید
+ نمره قبولی درون پیام نور چند هست ؟ کلیک کنید

طبق قوانین جدید نحوه غیبت برای واحدهای عملی به روش زیر محاسبه میشود
الف : درون صورتیکه درس صرفا عملی باشد و دانشجو درون امتحان شرکت ننماید ، غیبت موجه ثبت شود
ب : درون صورتیکه درس دارای واحد نظری – عملی باشد و دانشجو درون امتحان نظری یا عملی شرکت ننماید:
۱-عدم شرکت دانشجو درون امتحان نظری به منزله غیبت درون کل امتحان درس می باشد و مطابق بند الف اقدام شود ۲- عدم شرکت درون امتحان عملی و یا عدم ارائه کار عملی توسط دانشجو درون موعد مقرر منجر به ثبت نمره صفر درون بخش عملی می شود و نمره نهایی دانشجو از حاصل جمع نمره تئوری با عملی تقسیم بر ۲ می باشد

لازم به ذکر هست تاکید شود بنابراين از ثبت نمره (درج غیبت و یا نمره صفر تفاوتی ندارد) نمره دانشجو به هیچ عنوان تغییر نخواهد کرد و مراکز از ارسال نامه درون این خصوص جدا خودداری نمایند

درون ادامه باید یادآور شویم که درون هیچ یک از موارد و کلا درون پیام نور چه درون امتحان غیبت کنید و چه حذف اضطراری کنید شهریه بازگشت داده نمی شود

نحوه ثبت نمره عملی درون پیام نور


مطالب پیشنهادی