نرم افزار مطالعاتی دانش آموزان پایه دوازدهم ریاضی (28 بهمن الی 4 اسفند)
۲۸ام بهمن ۱۳۹۶ فیزیک

نرم افزار ریزی درسی پایه دوازدهم این نرم افزار پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه دوازدهم رشته ریاضی برای ۲۸ بهمن الی ۴ اسفند۹۶-۹۷ هست. دريافت کنید و به دوستان خود هم اطلاع دهید.


مطالب پیشنهادی