نرم افزار مطالعاتی پایه دهم رشته ریاضی (7 الی 13 بهمن)
۱۱ام بهمن ۱۳۹۶ فیزیک

نرم افزار ریزی درسی پایه دهم این نرم افزار پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه دهم رشته ریاضی برای ۷ الی ۱۳ بهمن ۹۶-۹۷ هست. دريافت کنید و به دوستان خود هم اطلاع دهید.مطالب پیشنهادی