هوش برتر
۱۹ام بهمن ۱۳۹۶ فیزیک

آگاهی انسان از هوش و توانایی های خود و گام های شکوفایی اين ها، موفقیت تحصیلی و شغلی را تضمین می کند.


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

تمامی انسان ها بهره هوشی IQ را به نسبت های گوناگون دارند.علاوه بر این امر، انسان ها از هوش های برتر (هوش های هشت گانه)نیز  برخوردار هستند و درون یک یا چند نوع از این هوش ها سر آمد می باشند. آشنایی با ویژگی های این نوع هوش ها، به  افراد درون گزينش رشته  تحصیلی و گزينش  شغل  آینده کمک می کند. بر این پايه درون فیلم های زیر به بررسی هر هوش و  ویژگی های اين و شغل متناسب با اين پرداخته  می شود.

بخش-اول-5849.gif (400×250)

بخش-دوم-5850.gif (400×250)

 

کلمات کلیدی:روانشناسی خانواده|هوش برتر|نظریه ی گاردنر|دانش آموز برتر|گام های موفقیت|ارتقاء تحصیلی

 مطالب پیشنهادی